vlasta
ŽÁKOVÁ

vlasta ŽÁKOVÁ

Milosrdné sestry / Sisters of Mercy, autorská fotografia / photo copyright: Michaela Knížová, 2014

Milosrdné sestry / Sisters of Mercy, autorská fotografia / photo copyright: Michaela Knížová, 2014

"Autentická „niťokresba,“ expresívne výjavy, emočne nabité gestá, divoké farby a masívne stehy pripomínajú skôr ťahy maliarskeho štetca než trpezlivé vyšívanie. Táto schopnosť dodáva jej dielam jedinečný formálny a štylistický presah. Kombináciou rôznych druhov textílií, bavlniek a stužiek vytvára viacrozmerný plastický priestor, ktorý odhaľuje jej túžbu presiahnuť limity daného média a vstúpiť do hmatateľnej a živelnej reality."

"Autentická „niťokresba,“ expresívne výjavy, emočne nabité gestá, divoké farby a masívne stehy pripomínajú skôr ťahy maliarskeho štetca než trpezlivé vyšívanie. Táto schopnosť dodáva jej dielam jedinečný formálny a štylistický presah. Kombináciou rôznych druhov textílií, bavlniek a stužiek vytvára viacrozmerný plastický priestor, ktorý odhaľuje jej túžbu presiahnuť limity daného média a vstúpiť do hmatateľnej a živelnej reality."

Kristína Jarošová
EGO Gallery

Portfolio

Objednávka katalógu / Order the catalogue

© 2022- ATELIER100 ✿ For the moments & details.
© 2022- ATELIER100
✿ For the moments & details ✿